We can deliver FSC®-certified products on demand, but currently do not have them as a permanent part of our product range.

Vores historie​

​1960'erne

Martin Pedersen arbejdede som skoventreprenør i starten af 1960. Snart fik han dog lyst til andet og mere – og begyndte at ”skære rundt træ firkantet”

Det var startskuddet for Feldborg Savværk.

Adressen var dog en anden, end den vi kender i dag. Dengang var Savværket beliggende på Tusbækvej i Feldborg, på et område grænsende op mod Feldborg hallens klubhus. Stedet blev forpagtet i 12 år, og bestod af et hønsehus og et maskinhus.

Kommunen overtog efter forpagtningsaftalens udløb stedet, og Martin måtte på jagt efter nye egnede lokaler.

Det var også i dette årti at Tommy havde den første tjans på savværket. Han var ”skalledreng” – det var den lavest rangerede titel, man kunne få.

Produktionen på dette tidspunkt bestod typisk af fiskekasser og almindelig bygningstømmer. 

1970'erne

Jagten på de nye lokaler sluttede på
​Teglværksvej 3. ​Rammerne var dog ganske anderledes end dem vi ser i dag. Der havde tidligere været et savværk, men alt inventar var solgt.

I 1975 flyttede Marie og Martin til den nye adresse. Det var en hård tid, med hårdt fysisk arbejde.

Alt foregik med håndkraft. Men de nye rammer på Teglværksvej, var de glade for.

Lykken varede dog kort for dem, Martin blev ramt af flere blodpropper og døde den 3. august 1979.

Tommy var forinden kommet tilbage, for at arbejde på savværket i forbindelse med hans fars sygdom og efter faderens død, lå det nærmest i kortene at Tommy skulle overtage.

1980'erne

Det var en svær tid at overtage savværket i.

På trods af de dystre udsigter havde Winnie og Tommy alligevel modet til at overtage savværket, og fik efter hårdt arbejde virksomheden til at blomstre.

Produktionen bestod af bl.a. trækasser til kartofler, flasker og lignede, men også træpaller blev en vigtig salgsvare. I begyndelsen var det udelukkende til betonindustrien, men snart kom der andre industrier til.

Indtil 1986 blev skallerne solgt til brænde, men det sluttede, da salget af flis begyndte.

Det var også i disse år, at der blev bygget lagerhaller og fabrikshallen blev udvidet, ligesom den først lastbil kom til.

Foruden Winnie og Tommy var der 3 ansatte.

​1990'erne

90´erne stod i byggeriet tegn.

Fabrikshallen blev moderniseret og fik et nyt ”skelet” i perioden 1993-1997.

I 1995 blev der bygget en flis-hal og sidst på året 1999 kunne den nye pallehal indvies.

Den øgede travlhed og vækst gav arbejde til ekstra personale, som på daværende tidspunkt talte cirka 16 personer.

Vi har prøvet kræfter med de fleste typer af træ-palleforbrugere, lige fra transportkasser til levende fugle, til transportpaller til fyringsanlæg, hvor man brænder de selvsamme brugte og udtjente paller/kasser af på fjernvarmeværker.​

​00'erne

I 2004 gik virksomheden fra virksomhedsordning til aktieselskab.

Der blev bygget tørrestuer, for at imødekomme de nye krav om varmebehandling af paller - ISPM 15 certificering - til de kunder, der måtte have brug for dette, og hvis varerne skulle sælges ”World Wide”.

​Med multisave kan vi skære brædder helt ned til en tykkelse på 3 mm og bredde på op til 175 mm. Det betyder, at vi i dag er skrappe til at producere brædder til alle formål til træemballage.

​Biprodukterne, skaller og savsmuld, er gennem årene blevet en stor artikel, som kan bruges til mange formål. Skallerne hugges til flis, som anvendes til spånplader, fjernevarmeanlæg eller til afdækning i haver og parkanlæg.

​Savsmuldet sælges typisk til strøelse, som anvendes i landbruget og på slagterierne.

​10'erne

​I 2012 blev der udvidet med en tredje tørrestue. Samt 1800 m2 produktion og lager.

Vi råder idag over 5800 m2, heraf er cirka halvdelen lager og 800 m2 hygiejnelager, der er sikret mod smittefare fra dyr.

​Den 1.1. 2018 gav Tommy stafetten videre til nevøen, Dann Handberg Madsen, som er 3. generation, så Feldborg Savværk & Pallefabrik A/S forbliver i familien.

Firmaet har i dag 24 ansatte.​​

Den 1.12.2018 blev Haderup Skovservice A/S købt til, og har i dag samme ejer, som Feldborg Savværk & Pallefabrik. Med tilkøbet af Haderup Skovservice A/S fuldender vi nu værdikæden; fra spire til færdig træproduktion.

​20'erne

​August 2020

Vores nye lagerhal står færdig. Bygningen er den største vi hidtil har bygget og har hele 2300 m2 under tag og 12 meter til kip.​

Pr. 1. maj 2021 blev ejerskabet bag Feldborg Savværk & Pallefabrik A/S udvidet med et opkøb og en videreførelse af virksomheden Tim Træindustri A/S.


Med opkøbet af Tim Træindustri A/S får vi mulighed for at skabe stor synergi mellem de to virksomheder, hvor vi på Feldborg Savværk kan save en stor del af det træ, der skal bruges på Tim Træindustri til palleproduktion, og hvor Tim Træindustri kan hjælpe Feldborg Savværk med at producere paller. Det vil skabe værdi og tryghed for kunderne, at vi nu har to produktionssteder.

Tim Træindustri A/S fortsætter som en selvstændig virksomhed, blot under ejerskab af Feldborg Savværk & Pallefabrik A/S

Den 14. Juni 2022 havde Haderup Skovservice og Feldborg Savværk & Pallefabrik besøg af holdet bag TV MidtVest’s “Fast arbejde”.
​Se indslaget her: https://www.tvmidtvest.dk/fast-arbejde/feldborg-savvaerk-og-paller-traemaend-i-tre-generationer

Få et uforpligtende tilbud

Benyt vores formular nedenfor for at modtage et gratis, uforpligtende tilbud. 

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Hos Feldborg Pallefabrik tror vi på den komplette kundeoplevelse.
​Vi er med dig hele vejen - fra idé til levering.
​Derfor kan du trygt lade os varetage dit næste projekt. 

Leverandør af træemballage siden 1962

Feldborg Savværk & Pallefabrik A/S

Teglværksvej 3, 7540 Haderup

Klik her for rutevejledning

CVR-nummer: 27919189

5654fsc_c157170_promotional_with_text_portrait_whiteongreen_r_rlaghj

We can deliver FSC®-certified products on demand, but currently do not have them as a permanent part of our product range.

© 2022 Feldborg Savværk & Pallefabrik A/S. Alle rettigheder forbeholdes.